+
დეტალურად

იგავის ვერტიკალის კოორდინატები


როდესაც>> 0, ამ მაგალითს აღმავალი კონვულსი და მინიმალური წერტილი აქვს ; როდესაც <0, იგავს აქვს დაღმავალი და მაქსიმალური წერტილი .

ნებისმიერ შემთხვევაში, V – ის კოორდინატებია . იხილეთ გრაფიკა:

სურათი

სურათის ნაკრები Im- ის ფუნქციის y = ax2 + bx + c, ა 0 არის მნიშვნელობათა ერთობლიობა, რომელთა მიღება შეიძლება ვივარაუდოთ. არსებობს ორი შესაძლებლობა:

1 - როდესაც> 0,

a> 0

მე -2 როდესაც a <0,

ა <0

შემდეგი: იგავი მშენებლობა