+
ინფორმაცია

პრიზმის კლასიფიკაცია


პრიზმა შეიძლება იყოს:

  • სწორი: როდესაც გვერდითი კიდეები ფუძის თვითმფრინავების პერპენდიკულურია;

  • oblique: როდესაც გვერდითი კიდეები საყრდენ თვითმფრინავებს მიეკუთვნება.

იხილეთ:

სწორი პრიზმი

oblique prism

ჩვენ ვუწოდებთ ჩვეულებრივ პრიზმს ყოველ პირდაპირ პრიზმანს, რომლის საფუძვლები რეგულარული მრავალკუთხედებია:


რეგულარული სამკუთხა პრიზმი


ექვსკუთხა რეგულარული პრიზმი

შენიშვნა: რეგულარული პრიზმის სახეები თანმიმდევრული მართკუთხედებია.

შემდეგი: პრიზმა