სტატიები

Newton binomial ზოგადი ტერმინის ფორმულა


(A + b) განვითარების პირობების დაცვაარა, ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ თითოეული მათგანი ფორმაა .

  • როდესაც p = 0 გვაქვს პირველი ვადა:

  • როდესაც p = 1 გვაქვს მეორე ვადა:

  • როდესაც p = 2 გვაქვს მესამე ვადა:

  • როდესაც p = 3 გვაქვს მე -4 ვადა:

  • როდესაც p = 4 გვაქვს მე -5 ვადა:

შემდეგ ჩვენ ვხვდებით, რომ ნებისმიერი ტერმინი ბრძანება p + 1 შეიძლება გამოიხატოს

შემდეგი შინაარსი: პირველი ხარისხის ფუნქცია ან მასთან დაკავშირებული ფუნქცია