მალე

პასუხი 71


მშიერი თათარი და 10 წიგნი

პასუხი არის 802 ტოვებს!

გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც წიგნი თაროზეა განთავსებული, პირველი ფურცელი მდებარეობს მარჯვენა მხარეს, ხოლო ბოლო მარცხენა მხარეს.

მალე მათემ შეჭამა 8 შუალედური წიგნი (800 ფურცელი) პლუს პირველი წიგნის პირველი ფურცელი და ბოლო წიგნის ბოლო ფურცელი:

800+2 = 802

განცხადების უკან