+
ინფორმაცია

პასუხი 54


რა ღირს პროდუქტი?

პროდუქტი (x-a) (x-b) (x-c)… (x-z) ღირს ZERO.

დასაბუთება: არსებობს ამ გამრავლების ფაქტორი, რომელიც არის (x-x), რომელიც 0 ღირს.

განცხადების უკან