+
სტატიები

გამოწვევის პასუხი 37


ბიჭების რა პროცენტია?

თუ მასწავლებელი თითოეულ ბიჭს ერთ ნაკლებ ტყვიას აძლევს, მას შეუძლია კიდევ სამი ტყვია მისცეს თითოეულ გოგოს. ეს ნიშნავს, რომ ბიჭების რიცხვი სამჯერ მეტია გოგონების რიცხვზე. ანუ კლასის 3/4 - ანუ 75% - ბიჭები არიან.

განცხადების უკან