ინფორმაცია

გამოწვევა 190 პასუხი


ბიჭი, გოგო და ძაღლი

განვიხილოთ:

a = ბიჭის წონა
b = წონის გოგონა
გ = ძაღლის წონა

ფიგურაში ნაჩვენები სამი წონისთვის ჩვენ გვაქვს:

a + b = 118
b + c = 72
a + c = 78

სამი განტოლების შეჯამებით, ჩვენ გვაქვს:
2a + 2b + 2c = 268

მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს:
a + b + c = 134

ამიტომ, სამი ერთად წონა 134 კგ.

განცხადების უკან