დეტალურად

პასუხი 170


მოედანი, რომელიც იწყება 999 წლიდან

თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ოთხი ტესტის გაკეთება, ამ პასუხის მისაღებად.

ვინაიდან ნომრის მოედანი უნდა დაიწყოს 999-დან, მოდით შეამოწმოთ ნომრები 9990, 99900, 999000 და 9990000, რომ ნახოთ როგორია მათი ფესვები.

თუ გადავხედავთ პირველ სამ შედეგს, ნახავთ, რომ ძირეული რიცხვის შემდეგ მიღებული ბუნებრივი შედეგი არ გამოიღებს ჩვენს მიერ მიღებულ შედეგს. მაგალითად, პირველ შემთხვევაში, სადაც ფესვი 99.9499 იყო…, თუ შემდეგ ბუნებას მივიღებთ (100), მივიღებთ 1002= 10,000 (არ ჯდება).

ახლა თუ შეამოწმებთ ბოლო შედეგს, სადაც აღმოვაჩენთ root 3160,6961 ...

31612 = 9991921

კითხვა მოგვარებულია! ნომერი, რომელსაც ვეძებთ, არის 3161.

განცხადების უკან