ინფორმაცია

გამოწვევა 99


პანჩოს ვილა მოგზაურობა

სირთულის დონე:

პანჩო ვილა მოგზაურობს აკაპულკოდან გვადალაჯარაში, მიემგზავრება გზის მუდმივი სიჩქარით. გადის ნაბიჯი (მანძილის ნიშანი Acapulco- სგან), რომელიც შეიცავს ორ ციფრს. ერთი საათის შემდეგ, იგი გადის კიდევ ერთ წერტილს, რომელშიც მოცემულია იგივე ორი ციფრი, მაგრამ საპირისპირო მიზნით. ერთი საათის შემდეგ, იგი გადის მესამე ჩარჩოს, იგივე ციფრების შემცველი, იმ თანმიმდევრობით, რაც მათ პირველ ჩარჩოში ხედავთ, მაგრამ გამოყოფილია ნულით. რამდენად სწრაფად გადის პანჩო ვილა?