+
კომენტარები

გამოწვევის პასუხი 108


ოთახები და ნათურები

მეორე ოთახში, ჩვენ ჩართეთ შეცვლა 1 15 წუთის განმავლობაში, გამორთეთ ის, შემდეგ კი ჩართეთ შეცვლა 2 და გადადით პირველ ოთახში. შუქი, რომელიც ჩართულია, შეესაბამება 2-ს შეცვლას, ის არის ცხელი გადართვისთვის 1, ხოლო დანარჩენი ნათურა შეიძლება იყოს მხოლოდ შეცვლა 3 – დან.

განცხადების უკან