კომენტარები

58 გამოწვევა


პილიგრიმი

სირთულის დონე:

მომლოცველი მიდის მედიტაციისთვის ბორცვზე გამოსახულ სამლოცველოში. მომლოცველი ამ ფერდობზე ასვლის 2 კმ / სთ სიჩქარით და ეშვება 6 კმ / სთ სიჩქარით. რა იქნება საშუალო სიჩქარე, რომელსაც დაასრულებს მომლოცველი (დაფიქრდით მრგვალი მოგზაურობით) მომლოცველთან?