სტატიები

გამოწვევა 41


განტოლების ამოხსნა

სირთულის დონე:

განტოლების გამოსავალი y 2 - შესვლა y =0,001 é…