კომენტარები

116 გამოწვევა


თხრა თხრიან

სირთულის დონე:

4 კაცი იჭრება ხვრელი 4 დღეში. რამდენ დღეში დასჭირდება ნახევარი ხვრელის გათხრა?

* წარდგენილია ტაიზ დამასკენკოს მიერ.