მალე

გამოწვევა 101


წყეული პომიდორი

სირთულის დონე:

თქვენ გაქვთ 2 ფირფიტა ბალანსი და 12 პომიდორი, სადაც:
- 11-ს იგივე წონა აქვს
- 1 აქვს განსხვავებული წონა (არ ვიცით, ეს უფრო მსუბუქია ან უფრო მძიმეა)

მხოლოდ სამი წონით გაეცანით რომელი პომიდორი განსხვავებულია და უფრო მსუბუქია თუ უფრო მძიმე.







* მომხმარებელი Fábio Gomes Cordeiro გაგზავნილი გამოწვევა.