+
სტატიები

მათემატიკა და მიწისძვრები იაპონიაში


დედამიწის მოცულობა დაახლოებით 1 სექსი მილიონი კუბური მეტრია. დედამიწის მოძრაობაზე დაკვირვების მიზნით, მეცნიერები ქმნიან კომპიუტერულ სისტემებს, რომლებიც აანალიზებენ დედამიწას მას კუბებად დაყოფით. ამ შემთხვევაში, 1 კილომეტრის ზღვარზე კუბების აღებისას, სისტემაში უნდა გაანალიზდეს 1 ტრილიონი კუბი. მათემატიკური გამოთვლების ამ უზომოობის გამო, მიწისძვრის პროგნოზი რთულია.

2011 წლის მიწისძვრამ, რომელიც იაპონიაში მოხვდა, რიჩტერის მასშტაბით 8.9 – ზე მიუთითეს, რაც ექვემდებარება 32 ტონამდე TNT ასაფეთქებელი ნივთიერებით დატვირთული თითქმის 1 მილიარდი სატვირთო მანქანების აფეთქების ინტენსივობას.