დეტალურად

რა არის ლამაზი ნომრები?


მთელი რიცხვი არა სასიამოვნოა, როდესაც არსებობს დადებითი მთელი რიცხვები a, b და c ისეთი, რომ:

<>2 + ბ2 - გ2.

მაგალითად:

  • 1 ლამაზი ნომერია, რადგან 1 = 42 + 72 - 82.
  • 3 ლამაზი ნომერია, რადგან 3 = 42 + 62 - 72.