დეტალურად

მათემატიკის ისტორია


ამ განყოფილებაში ნახავთ მათემატიკის ისტორიულ ნაწილს. აირჩიეთ სასურველი თემა:

რიცხვების ისტორია

გეომეტრიის ისტორია

ალგებრის ისტორია (მიმოხილვა)

ბიზნესის და ფინანსური მათემატიკის ისტორია

სიგნალის წყარო

ირაციონალური რიცხვების წარმოშობა

უარყოფითი რიცხვების წარმოშობა

ალბათობების წარმოშობა

ნულოვანი წარმოშობა

ფუნქციის წარმოშობის კონცეფციის წარმოშობა

ხაზოვანი და განმსაზღვრელი სისტემების წარმოშობა

ანალიტიკური გეომეტრიის გაჩენა

აღმოსავლური მათემატიკა

მათემატიკა ანტიკურ ხანაში

მათემატიკის ისტორია ეგვიპტეში

კალკულუსის დაბადება

მათემატიკის ისტორია მესოპოტამიაში

მათემატიკა თანამედროვე ეპოქაში

მათემატიკის ისტორია ძვ

ხარისხის ისტორია

კომბინატორიული ანალიზის ისტორია

მათემატიკური სიტყვების წარმოშობა

<