დეტალურად

რიდლი - კაცი, ქალი და კატა


მამაკაცი შვიდივე შვილთან ერთად ბაიაში მიდიოდა. თითოეულ დას შვიდი ყუთი ეჭირა, თითოეულ ყუთს ჰქონდა შვიდი კატა, თითოეულ კატას შვიდი ლეკვი ჰყავდა. რამდენი მიდიოდა ბაჰიაში?

პასუხი

1 კაცი + 7 ქალი = 8 ადამიანი
თითოეულ ქალს აქვს 7 ყუთი (7x7 = 49 ყუთი)
თითოეული ყუთი 7 კატა (49x7 = 343 კატა)
თითოეული კატა 7 კნუტით (343x7 = 2401 კნუტი)
ასე რომ, 8 + 343 + 2401 = 2752 (მახსოვს, რომ 49 ყუთი ცოცხალი არსება არ არის და, შესაბამისად, არ არის შეჯამებული).

<