სტატიები

სერიები


განმარტება: თუ {აარა} არის თანმიმდევრობა, ასე რომ უსასრულო თანხა:

1 + ა2 + ა3 +… + აარა +… =

ჰქვია სერიები.

თითოეული ნომერი მე სერიაში არის ტერმინი;

არა არის ზოგადი ტერმინი n.

უსასრულო განვადების თანხის დასადგენად, ჩვენ განვიხილავთ ნაწილობრივი თანხები

1 = ა1
2 = ა1 + ა2
3 = ა1 + ა2 + ა3
------------------------
არა = ა1 + ა2 + ა3 +… + აn-1 + აარა

და ნაწილობრივი თანხების თანმიმდევრობა

1, ს2, ს3,…, სარა,…

თუ ამ რიგითს აქვს ზღვარი S, მაშინ სერია კონვერტირება და თქვენი თანხა არის ს.

ეს არის: თუ შემდეგ სერია თანხვედრა ხდება და მისი ჯამი არის1+ ა2+ ა3+… + აარა… = ს

თუ თანმიმდევრობა. Sარაარ აქვს შეზღუდვა, ასე რომ სერია განსხვავდება.

თუ სერია შემდეგ გადავიდეთ .

შენიშვნა: * ამ თეორემის საპასუხო ცრუა, ანუ არის სერიები, რომელთა ზოგადი ტერმინი ნულისკენ მიდის და რომლებიც თანხვედრა არ არის.

* ღირს counter: "თუ ლიმიტი არ არის ნული, მაშინ სერია არა კონვერტირება”, რომელიც წარმოადგენს შემდეგ ტესტს.

განსხვავების ტესტი

სერიალის გათვალისწინებით ,
განსხვავდება.

შემდეგი: გეომეტრიული სერიები