+
მალე

ზედაპირის გაზომვის სავარჯიშოები


შეასრულეთ შემდეგი ტრანსფორმაციები:

ა) 5 მ² დმ²-ში

ბ) 12 კმ² წყალში

გ) 13.34 Dam² to m²

დ) 457 m² m² -ში

ე) 655 კმ-მდე კმ²-მდე

ვ) 4,57 მ² წყალში

ზ) 4.44 დმ² მმ-ში

თ) 0.054dam² to dm²

ი) 3.1416 მ² სმ²-ში

კ) 0.081 მმ² – დან სმ² – მდე


შეხვდით ჩვენს გაზომვის გადამყვანი ონლაინ: