+
კომენტარები

მათემატიკის გარეშე შეზღუდვები


მათემატიკის რამ კარგად მუშაობს
სამმართველოები, გამრავლების, განტოლებები საბოლოოდ
თანხა ვექტორები მე იპოვოს გამოსავალი
ორი სეგმენტების equipolentes, როდესაც მათ აქვთ იმავე მიმართულებით

მათემატიკური პრობლემის გადაჭრის
წახალისება შემოქმედების განათლების
განვითარებისა და ორგანიზაცია, სადაც აღწერილია მისი მოქალაქეების ეთიკასა და მოქალაქეობა

ტრიგონომეტრია in სამკუთხედი
ტრიგონომეტრიული ციკლი, მე შთაგონების
ეგვიპტელები და ბაბილონელები იყო პირველი სამართლიანად
არარის მმართველი, ან გამრავლება მაგიდები, განვითარებული მათემატიკის გამოყენებით მხოლოდ შთაგონების.

Carlos André