მალე

თამაში მათემატიკასთან


მათემატიკაში არის რამდენიმე სიტუაცია
დამატება ან შემცირება
გამრავლება ან გაყოფა
პოტენციალი და მრავალი განტოლება.
ზოგჯერ დაბნეული ხდება.
მაგრამ მხოლოდ გამოთვალეთ
პრობლემების გადაჭრა
და შედეგს ვიპოვი.
რაციონალური ან ირაციონალური
იდენტიფიცირება მარტივია
და რეალური რიცხვები
თქვენ უბრალოდ იპოვნეთ.
კვადრატული ფესვის დამზადება
შედეგიც მივიღეთ
გაყოფა ერთი ნომერი სხვაზე
პასუხი მოდის მხრიდან.
უსასრულო ან სასრული
უბრალოდ გააკეთე
და მასწავლებლის მოსმენა
საგანი გვასწავლის.
ახალი ნივთების აღმოჩენა
მათემატიკის სწავლა
ძალიან ადვილია ვარჯიში
უბრალოდ ის გინდა.

დაბადების სკარლეტი, Tainara Santana Coffler