მალე

ვნებიანი მათემატიკოსი


არ ვიცი რა არის სიყვარული
გაცილებით ნაკლებია, რა არის ვნება
უბრალოდ ვიცი, რომ რასაც ვგრძნობ შენთვის
ეს გულიდან მოდის.

თქვენ შუქი ხართ
ეს ანათებს ჩემს დღეს
შენ გარეშე
ჩემი დღე არ იარსებებს.

ვიანგარიშებ რიცხვებს
გამოთვლებს გამოვთვლი
უბრალოდ ვერ გამოვთვლი
ორი გულის სიძლიერე.

გამორჩეული გულები
რომ დროთა განმავლობაში გაერთიანდა
სიყვარული, რომელსაც შენთვის ვგრძნობ
ეს უფრო მეტია, ვიდრე ბრწყინვალე.

ეს თავმდაბალი ლექსები
მე მოგცემ
მინდა იცოდე
ყოველთვის გელოდები.
ემერსონ მ.