მალე

ცოდნის სწორი ხაზები


ჩვენი გზები, ჩვენი დატვირთვები
ისინი ტოვებენ ჩვენს მიზეზს,
ჩვენი მიზნების პარამეტრიზაცია
ისინი აერთიანებენ ჩვენს ოპერაციას.

წერა ერთ ფურცლებზე,
ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს იდეალებს,
ჩვენ ვიღებთ დამაბნეველ ანგარიშებს
განივი მოსაზრებების პირისპირ.

პარალელი თუ კონკურენტი?
რა არის თქვენი აზროვნება?
გამოვსახოთ იქ ჩვენთვის
თქვენი ცოდნის მოდელი.

ჭადრაკის დაფაზე
მსჯელობა გადამწყვეტია;
თითოეულს თავის მხრივ აქვს
და სწავლა ყოველთვის მაგარია.

სერგიო კაიზა